Jak przebiega zabieg okulistyczny z użyciem lasera 2RT?

Nowoczesne zabiegi okulistyczne, wykonywane z zastosowaniem lasera 2TR, są sposobem na odzyskanie komfortu widzenia. Dzięki zaawansowanemu technologicznie laserowi nanosekundowemu 2TR możliwa jest całkowita eliminacja zmian chorobowych w przypadku m.in. początkowego stadium zwyrodnienia plamki żółtej i innych schorzeń wzorku. Wyjaśniamy, w jaki sposób przebiega zabieg okulistyczny z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń laserowych.

Co to jest laser 2RT?

Laser 2RT to jedno z najnowocześniejszych urządzeń, które stosuje się w leczeniu okulistycznym.  Laser nanosekundowy stosowany jest w celu pobudzenia siatkówki do naturalnej regeneracji, dzięki czemu możliwe jest skuteczne leczenie m.in. początkowego stadium zwyrodnienia plamki żółtej. Choroba ta rozwija się wraz z wiekiem i jest jednym ze skutków naturalnego starzenia się organizmu ludzkiego.  Nanosekundowe impulsy światła, które emituje laser 2RT w skuteczny i bezpieczny sposób aktywują procesy regeneracji siatkówki bez efektów ubocznych w postaci m.in. termicznego uszkodzenia tkanek. Energia emitowana przez laser nanosekundowy pozwala na bezinwazyjne leczenie częstych schorzeń okulistycznych.

W leczeniu jakich schorzeń stosuje się laser 2TR?

Laseroterapia jest od wielu lat stosowana w okulistyce. Zabiegi z wykorzystaniem lasera 2TR wykonuje się u pacjentów, u których podczas wizyty okulistycznej zdiagnozowano:

  • AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej, które jest schorzeniem typowym dla wieku starczego,
  • makulopatię cukrzycową, czyli obrzęk siatkówki, który jest jednym ze skutków ubocznych cukrzycy,
  • obecność złogów, czyli tzw. druzów w siatkówce,
  • zanik geograficzny, czyli nadmierne nagromadzenie pigmentu.

W jaki sposób przebiega zabieg z użyciem lasera 2TR?

Zabieg z wykorzystaniem lasera 2TR musi być przeprowadzony w warunkach ambulatoryjnych. Przygotowanie do zabiegu obejmuje badania diagnostyczne, które pozwalają precyzyjnie określić, w których miejscach siatkówki będzie stosowana laseroterapia.

Przed zabiegiem konieczne jest podanie do worka spojówkowego kropli o działaniu znieczulającym i rozszerzającym źrenicę. Po aplikacji leków na rogówce umieszczana jest specjalna soczewka kontaktowa, przez którą przesyłane są nanosekundowe impulsy laserowe o niskiej energii. Podczas zabiegu pacjent nie odczuwa bólu i innego dyskomfortu, a jedyne doznania, jakie do niego docierają to słabe rozbłyski światła oraz impulsy dźwiękowe.

Zabieg trwa kilka minut. Po jego zakończeniu pojawiają się chwilowe problemy z widzeniem, które spowodowane są aplikacją kropli rozszerzających źrenice.