“KODILESS 2016 (KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I LECZENIE SCHORZEŃ SIATKÓWKI 2016)   Wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej opieki okulistycznej, opartej na najnowszych technologiach, dedykowanego głównie pacjentom z powikłaniami ocznymi cukrzycy.”Informacja o wyniku postępowania

Nazwa Beneficjenta: PRYZMAT Sp. z o.o.

Tytuł projektu:

KODILESS 2016 (KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I LECZENIE SCHORZEŃ SIATKÓWKI 2016).

Wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej opieki okulistycznej, opartej na najnowszych technologiach, dedykowanego głównie pacjentom z powikłaniami ocznymi cukrzycy.
Nr wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-0073/16-006

Cele projektu:

 • Rozwój Wnioskodawcy poprzez wdrożenie i komercjalizację na rynek krajowy nowych dla firmy (8) i rynku (6) innowacyjnych usług
 • Usprawnienie diagnostyki chorób oczu polegające na wprowadzeniu 1 innowacji procesowej dzięki unowocześnieniu istniejącego sprzętu medycznego i rozszerzeniu jego możliwości, który pozwoli na wprowadzenie zasadniczych, innowacyjnych zmian sposobu świadczenia usług, tj. wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej opieki okulistycznej, dedykowanego głównie pacjentom z powikłaniami ocznymi cukrzycy opartego na najnowszych technologiach
 • poprawa BHP
 • Zwiększenie niezawodności pracy dzięki rozwiązaniom TIK
 • Zwiększenie konkurencyjności poprzez wejście na nowy rynek zbytu (klientów z cukrzycą i możliwość leczenia powikłań narządu wzroku u pacjentów z cukrzycą na obszarze Polski leczonych nowymi metodami).

Planowane efekty:

Nowymi innowacyjnymi usługami będą:

 • witrektomia 27 G
 • witrektomia 27 G z zastosowaniem lasera
 • angioSSOCT
 • SSOCT błony naczyniowej
 • laser siatkówki z zastosowaniem mikropulsów
 • laser siatkówki z funkcją wieloogniskową

Dodatkowo:

 • angiografia indocyjaninowa
 • autofluorescencja

Całkowita wartość projektu: 1 349 663,04 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 562 359,60 zł