Dotacje UE

ue - Dotacje UE

  „Program zapobiegania ślepocie z powodu AMD i cukrzycowego obrzęku plamki.”IOWP - Dotacje UE

Nazwa Beneficjenta: PRYZMAT Sp. z o.o.

Tytuł projektu:

Program zapobiegania ślepocie z powodu AMD i cukrzycowego obrzęku plamki.

Nr wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-018A/19-003

Cele projektu:

 • Rozwój Wnioskodawcy poprzez wdrożenie i komercjalizację na rynek krajowy nowych dla firmy i rynku innowacyjnych usług
 • Usprawnienie diagnostyki chorób oczu polegające na wprowadzeniu 1 innowacji procesowej dzięki wprowadzeniu zasadniczej, innowacyjnej zmiany sposobu świadczenia usług, tj. wdrożenie innowacyjnego programu zapobiegania ślepocie z powodu AMD (postać sucha) i cukrzycowego obrzęku plamki (II), będącego efektem własnych prac B+R (z wykorzystaniem sprzętu dotowanego w ramach środków publicznych), opartego na najnowszych technologiach,
 • Zwiększenie konkurencyjności poprzez wejście na nowy rynek zbytu (klienci z AMD postać sucha i cukrzycowym obrzękiem plamki)
 • Poprawa BHP

Planowane efekty:

Nowymi innowacyjnymi usługami będą:

 • laser nanosekundowy w AMD
 • laser nanosekundowy w cukrzycowym obrzęku plamki.

Całkowita wartość projektu: 534 624,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 224 010,00 zł

 

Laser nanosekundowy zapytanie ofertowe 13.12.2019

Laser nanosekundowy odpowiedź wzór-13.12.2019

Funduskamera zapytanie ofertowe 13.12.2019

Funduskamera odpowiedź wzór-13.12.2019

Laser nanosekundowy_informacja o wyniku postępowania

Funduskamera_informacja o wyniku postepowania

 

 

*******************************************************************************************************************************

 

ue - Dotacje UE

  „KODILESS 2016 (KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I LECZENIE SCHORZEŃ SIATKÓWKI 2016)   Wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej opieki okulistycznej, opartej na najnowszych technologiach, dedykowanego głównie pacjentom z powikłaniami ocznymi cukrzycy.”IOWP - Dotacje UE

Nazwa Beneficjenta: PRYZMAT Sp. z o.o.

Tytuł projektu:

KODILESS 2016 (KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I LECZENIE SCHORZEŃ SIATKÓWKI 2016).

Wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej opieki okulistycznej, opartej na najnowszych technologiach, dedykowanego głównie pacjentom z powikłaniami ocznymi cukrzycy.
Nr wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-0073/16-006

Cele projektu:

 • Rozwój Wnioskodawcy poprzez wdrożenie i komercjalizację na rynek krajowy nowych dla firmy (8) i rynku (6) innowacyjnych usług
 • Usprawnienie diagnostyki chorób oczu polegające na wprowadzeniu 1 innowacji procesowej dzięki unowocześnieniu istniejącego sprzętu medycznego i rozszerzeniu jego możliwości, który pozwoli na wprowadzenie zasadniczych, innowacyjnych zmian sposobu świadczenia usług, tj. wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej opieki okulistycznej, dedykowanego głównie pacjentom z powikłaniami ocznymi cukrzycy opartego na najnowszych technologiach
 • poprawa BHP
 • Zwiększenie niezawodności pracy dzięki rozwiązaniom TIK
 • Zwiększenie konkurencyjności poprzez wejście na nowy rynek zbytu (klientów z cukrzycą i możliwość leczenia powikłań narządu wzroku u pacjentów z cukrzycą na obszarze Polski leczonych nowymi metodami).

Planowane efekty:

Nowymi innowacyjnymi usługami będą:

 • witrektomia 27 G
 • witrektomia 27 G z zastosowaniem lasera
 • angioSSOCT
 • SSOCT błony naczyniowej
 • laser siatkówki z zastosowaniem mikropulsów
 • laser siatkówki z funkcją wieloogniskową

Dodatkowo:

 • angiografia indocyjaninowa
 • autofluorescencja

Całkowita wartość projektu: 1 349 663,04 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 562 359,60 zł