i022 - Badania

Badania

Zakres usługi Cena
za dwoje oczu
Miejsce wykonania

SPEKTRALNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA OPTYCZNA SIATKÓWKI I NERWU WZROKOWEGO (SOCT)

Spektralna koherentna tomografia optyczna (SOCT) to jedna z najnowocześniejszych metod diagnostycznych chorób siatkówki. Wykorzystuje skaning optyczny do precyzyjnego obrazowania szczegółów budowy oka, pozwala na obejrzenie kolejnych warstw przekroju. SOCT wykorzystuje się w diagnostyce: zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), makulopatii cukrzycowej i obrzęku plamki innego pochodzenia, otworu w plamce, zwłóknień przedplamkowych czy centralnej retinopatii surowiczej.

  Poradnia Gliwice

OPTYCZNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA SIATKÓWKI I NERWU WZROKOWEGO W TECHNOLOGII SWEPT SOURCE (SS OCT)

SS OCT – optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego w technologii Swept Source. SS OCT umożliwia uzyskanie znacznie większej szybkości skanowania, dużo lepszej penetracji struktury oka (aż po twardówkę) oraz uzyskanie lepszej końcowej rozdzielczości uzyskanych obrazów w porównaniu do najbardziej w chwili obecnej rozpowszechnionych aparatów spektralnych (SOCT).  Zastosowanie w SS OCT TRITON długości fali 1050 nm (podczerwień) zapewnia znacznie lepszą penetrację tkanek niż światło czerwone stosowane w SOCT. Światło podczerwone ulega również mniejszemu rozproszeniu, co umożliwia lepszą wizualizację tylnej kory ciała szklistego i jej struktury.
SS OCT wykorzystuje się w diagnostyce: zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), makulopatii cukrzycowej i obrzęku plamki innego pochodzenia, otworu w plamce, zwłóknień przedplamkowych czy centralnej retinopatii surowiczej.

  Poradnia Rybnik

SOCT/SS OCT

   
SOCT/SS OCT bez opisu 150-200 zł* Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik
SOCT/SS OCT z opisem 200-250 zł* Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

ANGIO OCT

Angiografia przepływów bez podania środka cieniującego (kontrastu). Pozwala na ocenę naczyń krwionośnych błony naczyniowej.
Angio OCT wykorzystuje się w diagnostyce: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), retinopatia cukrzycowa, zakrzepy żyły środkowej siatkówki, zator tętnicy środkowej siatkówki

150-200 zł* Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA

+ AUTOFLUORESCENCJA SIATKÓWKI (bezpłatnie)

Angiografia fluoresceinowa jest badaniem diagnostycznym polegającym na wykonaniu serii fotografii dna oka lub tęczówki po dożylnym podaniu środka kontrastowego (fluoresceiny). Badanie pozwala na uwidocznienie krążenia w naczyniach siatkówki i pośrednio błony naczyniowej oraz umożliwia ocenę stanu nabłonka barwnikowego siatkówki i naczyń krwionośnych siatkówki, które nie są widoczne w trakcie wziernikowania dna oka. Badanie istotne w retinopatii cukrzycowej, zwyrodnieniach siatkówki, chorobach nerwu wzrokowego.

Autofluorescencja siatkówki jest bezpłatna w ramach angiografii.

Czytaj więcej o zabiegu>>
400 zł

 

 

 

 

 

 

Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

AUTOFLUORESCENCJA SIATKÓWKI

200 zł Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

ANGIOGRAFIA INDOCYJANINOWA (ICG)

Angiografia indocjaninowa jest badaniem diagnostycznym polegającym na wykonaniu serii fotografii dna oka po dożylnym podaniu środka kontrastowego (zieleni indocjaniny – ICG). Badanie uzupełnia angiografię fluoresceinową i pozwala na uwidocznienie krążenia w strukturach błony naczyniowej, znajdującej sie pod siatkówką. Dzięki badaniu jesteśmy w stanie rozszerzyć diagnostykę okulistyczną o informacje istotne głównie w leczeniu schorzeń siatkówki iniekcjami anty-VEGF. Jest to badanie szczególne ważne w przypadkach kiedy efekty leczenia iniekcjami nie są zadowalające i należy poszukiwać alternatywnej metody.

800 zł Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

PERYMETRIA komputerowa (badanie pola widzenia)

Perymetria to badanie pozwalające na wykazanie ubytków w polu widzenia, które mogą wskazywać na zmiany chorobowe siatkówki oraz nerwu wzrokowego w takich schorzeniach jak: jaskra, zwyrodnienia siatkówki.

200 zł Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE (USG)

Badanie ultrasonograficzne oka oraz oczodołu to obrazowa nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która umożliwia ocenę zmian chorobowych w gałce ocznej i oczodole. Pozwala rozpoznać takie schorzenia jak: odwarstwienie siatkówki, nowotwory, uszkodzenia ciała szklistego i siatkówki związane z cukrzycą.

150 zł*

 

 

* jedno oko

Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

TONOMETRIA APLANACYJNA

Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą Goldmanna lub pneumotonometria.

50 zł Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

TONOMETRIA APLANACYJNA (kontrolna)

Do 5 razy w roku bezpłatnie dla naszych pacjentów

bezpłatnie Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

PACHYMETRIA (pomiar grubości rogówki)

Pachymetria to badanie diagnostyczne mające na celu pomiar grubości rogówki, który jest ważnym parametrem uwzględnianym w pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego.

100 zł Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

TOPOGRAFIA ROGÓWKI

Mapa topograficzna rogówki obrazowana przy pomocy systemu komputerowego jest pomocnym narzędziem wykorzystywanym w diagnostyce wad rogówki. Wskazaniami do badania są: podejrzenie choroby stożka rogówki, astygmatyzm. Topografia rogówki jest podstawowym badaniem przy kwalifikacji pacjenta do laserowej korekcji wady wzroku. Badanie jest niebolesne, bezkontaktowe i trwa kilka minut.

200 zł Poradnia Gliwice

REFRAKTOMETRIA KOMPUTEROWA

Automatyczne badanie wady wzroku. Pozwala na określenie wartości wady w przypadku: nadwzroczności, krótkowzroczności i astygmatyzmu.

50 zł Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

DOBÓR OKULARÓW LUB POMOCY OPTYCZNYCH

150 zł Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

DOBÓR OKULARÓW LUB POMOCY OPTYCZNYCH

z zakupem w tym samym dniu

bezpłatnie Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

DOBÓR SOCZEWEK TWARDYCH

500 zł Poradnia Gliwice

DOBÓR ORTOKOREKCJI

500 zł Poradnia Gliwice

KRZYWA CIŚNIENIA WEWNĄTRZGAŁKOWEGO (pomiar pięciokrotny)

Polega na wykonaniu pomiarów ciśnienia w równych odstępach czasu. Wykonywane co 3 godziny badanie pozwala na wyznaczenie krzywej ciśnień. Badanie stosuje się często w diagnostyce jaskry.

100 zł Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

BADANIE W KIERUNKU NUŻEŃCA

Badanie w kierunku potwierdzenia zakażenia Nużeńcem (Demodex). Polega na pobraniu materiału z powiek i diagnostyce laboratoryjnej.

100 zł Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

BADANIA KONTROLNE

   
KONTROLA DO 1 MIESIĄCA PO KONSULTACJI

+ Optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego (SOCT/SS OCT)

+ Badanie ultrasonograficzne (USG)

+ Statyczna perymetria komputerowa (badanie pola widzenia)

100-150 zł

50 zł

50 zł

50 zł

Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik
KONTROLA PO (pierwsze badanie):
– operacji zaćmy, witrektomii, okuloplastyce- zabiegu iniekcji doszklistkowej, laserowej korekcji wzroku
 Bezpłatnie Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik
Kontrola po doborze soczewek twardych lub ortokorekcji
100 zł Poradnia Gliwice
Kontrola po 6 miesiącach od wykonanego zabiegu laserem 2RT™

– refraktometria komputerowa
– badanie ostrości wzroku
– pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
– badanie przedniego odcinka i dna oka w lampie szczelinowe
– zdjęcie dna oka wykonane funduskamerą
– autofluorescencja siatkówki
– optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego (SOCT/SS OCT)
– Angio OCT siatkówki
– perymetria 10°
 
+ w przypadku wskazań medycznych:
– angiografia fluoresceinowa

500 zł Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

                                                                                * jedno/dwoje oczu

W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań ceny mogą ulec zmianie, o czym pacjent zostanie poinformowany.

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii nie pobiera się opłat.