Stanowisko: Rejestratorka medyczna

Miejsce pracy: Gliwice, ul. Tarnogórska 70/1

Forma współpracy: pełen etat, umowa o pracę

Zakres obowiązków:

przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, rejestrowanie i wyznaczanie terminów wizyt i badań, w zależności od potrzeb pacjenta i wskazań lekarskich

– prowadzenie rejestru dokumentacji zdrowotnej pacjentów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej

– udzielanie zainteresowanym wyczerpujących informacji o rodzajach, terminach i odpłatności za świadczenia realizowane w PRYZMAT Okulistyka

– gromadzenie, porządkowanie i przechowywanie obowiązującej dokumentacji

– obsługa kasy fiskalnej i urządzeń biurowych

– zapewnienie sprawnego przepływu informacji i dokumentacji

– czuwanie nad stanem wyposażenia gabinetów w druki i pozostałe materiały biurowe

– zgłaszanie zapotrzebowania na druki i materiały biurowe do Biura Obsługi PRYZMAT

– dbałość o pozytywny wizerunek firmy

– staranność w wykonywaniu powierzonych zadań

– dbałość o porządek i zabezpieczenie stanowiska pracy, w szczególności dokumentów przed dostępem do nich przez osoby trzecie

– ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami oraz lekarzami, pielęgniarkami, optometrystami oraz Biurem Obsługi PRYZMAT

Od kandydatów oczekujemy:

– wykształcenia minimum średniego

– biegłej obsługi komputera oraz MS OFFICE a także pozostałych urządzeń biurowych

– umiejętności budowania pozytywnych relacji zarówno z personelem jak i pacjentem, silnego nastawienia na wysoką jakość obsługi

– samodzielności, odpowiedzialności, dobrej organizacji pracy własnej jak i współdziałania w zespole

– umiejętności rozwiązywania problemów i reagowania w trudnych sytuacjach

– wysokiej kultury osobistej

– chęci rozwoju i podnoszenia własnych kwalifikacji

Mamy do zaoferowania:

– ambitną , interesującą i stabilną  pracę w rozwijającej się firmie, w prestiżowej branży medycznej

– umowę o pracę

– elastyczny czas pracy

– przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole

– możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjnym prosimy przesyłać na adres biuro@pryzmat-okulistyka.pl,  w tytule wiadomości wpisując REJESTRATORKA MEDYCZNA.

CV winno być opatrzone poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pryzmat Sp. z o.o. w Gliwicach moich danych osobowych w celu oceny moich kwalifikacji, oceny zdolności i umiejętności oraz wyboru i zatrudnienia w związku z:

□ rekrutacją na stanowisko rejestratorki medycznej,

□ przyszłymi rekrutacjami w okresie jednego roku od dnia wyrażenia zgody,

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie adresu e-mail w celach związanych z rekrutacją na stanowisko rejestratorki / przyszłymi rekrutacjami oraz dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie życiorysie (CV), liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku umieszczonego w CV i/lub na zdjęciu, na potrzeby:

□  rekrutacji na stanowisko rejestratorki medycznej,

□  przyszłych rekrutacji w okresie jednego roku od dnia wyrażenia zgody.

 

Należy zakreślić wybrany kwadrat. Wyrażenie zgód jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 4.10.2019r.

Prosimy o zapoznanie się z klauzą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem:  https://pryzmat-okulistyka.pl/klauzula-informacyjna/