Angiografia fluoresceinowa – co to jest

Angiografia fluoresceinowa jest to okulistyczna metoda diagnostyczna, pomagająca w rozpoznawaniu schorzeń siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego. Wykonywana jest przy użyciu funduskamery – urządzenia umożliwiającego wykonywanie zdjęć dna oka.

Angiografia wymaga podania barwnika do żyły przedramienia poprzez wenflon – 1,8 ml jałowego 10% roztworu soli sodowej fluoresceiny oraz rozszerzenia źrenicy badanego oka za pomocą 1% roztworu Tropicamidu. Po podaniu dożylnym barwnika, wykonywana jest seria zdjęć dna oka, które są następnie przetwarzane i zapamiętywane w pamięci komputera. Wykorzystanie barwnika podawanego dożylnie w trakcie badania pozwala na uwidocznienie struktur dna oka oraz zmian chorobowych niewidocznych w trakcie rutynowego badania.

Pacjent otrzymuje wydruk serii wybranych zdjęć i opis wykonanego badania.

Wprowadzenie przez wenflon fluoresceiny, może wiązać się z pewnymi objawami ubocznymi. Należą do nich przede wszystkim:

– okresowe, przemijające zażółcenie skóry i spojówek, trwające 6 – 12 godzin

– ciemno żółte zabarwienie moczu przez 6 – 36 godzin

– bezpośrednio po badaniu, krótkotrwałe widzenie na czerwono (spowodowane użyciem lampy błyskowej)

– niewielki odsetek pacjentów (2-4%) odczuwa zaraz po podaniu fluoresceiny nudności lub wymiotuje

– poważniejsze objawy które mogą się zdarzać to pokrzywka, objawy astmatyczne, obrzęk krtani

– do rzadkich, ale poważnych powikłań należą: omdlenie, reakcja anafilaktyczna, zatrzymanie krążenia lub oddechu

– zafałszowanie testów chemicznych surowicy krwi przy użyciu metod fluorescencji

– poza żylne podanie fluoresceiny

Pomimo powyższych zastrzeżeń, angiografia fluoresceinowa uważana jest za bezpieczne badanie, wnoszące istotne informacje diagnostyczne w schorzeniach siatkówki i naczyniówki.

Jeżeli pacjent choruje na astmę oskrzelową lub jest uczulony na jakąkolwiek substancję, albo podczas wykonywania poprzedniej angiografii fluoresceinowej wystąpiły niepożądane objawy, należy zgłosić to lekarzowi przed wykonaniem badania. Ciąża i karmienie piersią są przeciwwskazaniem do wykonania badania.