i011 - Konsultacje okulistyczne

Specjalistyczne konsultacje okulistyczne

Zakres usługi  Cena  Miejsce wykonania

PODSTAWOWA KONSULTACJA OKULISTYCZNA

Dr n. med. Sławomir Bolek / Dr n. med. Marek Rzendkowski
Pozostali specjaliści chorób oczu

– refraktometria komputerowa
– badanie ostrości wzroku i dobór okularów
– pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
– badanie przedniego odcinka i dna oka w lampie szczelinowej

+ w przypadku wskazań medycznych:
– pachymetria (pomiar grubości rogówki)
– gonioskopia

 

350 zł
300 zł

 

 

 

Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

Cena dodatkowych badań podczas konsultacji jest niższa niż standardowa i wynosi:

+ Optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego (SOCT/SS OCT z Angio OCT)

Angio OCT- w przypadku wskazań medycznych

+ 200 zł Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik
+ Badanie ultrasonograficzne (USG) + 100 zł Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik
+ Statyczna perymetria komputerowa (badanie pola widzenia) + 100 zł Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik
+ Topografia rogówki + 100 zł Poradnia Gliwice
     

 

BADANIE KWALIFIKACYJNE DO ZABIEGU LASEREM 2RT™               

– refraktometria komputerowa
– badanie ostrości wzroku
– pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
– badanie przedniego odcinka i dna oka w lampie szczelinowej
– zdjęcie dna oka wykonane funduskamerą
– autofluorescencja siatkówki
– optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego (SOCT/SS OCT)
– Angio OCT siatkówki
– perymetria 10°
 
+ w przypadku wskazań medycznych:
– angiografia fluoresceinowa

 

500 zł

 

Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

BADANIE KWALIFIKACYJNE PRZED OPERACJĄ OKULISTYCZNĄ

– refraktometria komputerowa
– badanie ostrości wzroku i dobór okularów
– pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
– badanie przedniego odcinka i dna oka w lampie szczelinowej
– kalkulacja soczewki ultradźwiękowa i optyczna (LENSTAR)

+ w przypadku wskazań medycznych:
– optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego SOCT/SS OCT
– Angio OCT
– badanie ultrasonograficzne (USG)
– pachymetria (pomiar grubości rogówki)
– gonioskopia
– statyczna perymetria komputerowa (badanie pola widzenia)

500 zł Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

BADANIE KWALIFIKACYJNE DO ZABIEGU LASEROWEJ KOREKCJI WAD WZROKU

– autokeratorefraktometria z badaniem wady wzroku przed oraz po rozszerzeniu źrenicy, ocena najlepszej skorygowanej wady wzroku BCVA
– topografia rogówki
– pomiar szerokości źrenicy
– pomiar grubości rogówki
– ocena filmu łzowego
– ocena przedniego i tylnego odcinka oka
– pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
– statyczna perymetria komputerowa (badanie pola widzenia)
– optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego (SOCT/SS OCT)
– Angio OCT (w przypadku wskazań medycznych)

500 zł Poradnia Gliwice

KONSULTACJA DO OPERACJI OKULOPLASTYCZNEJ

100 zł Poradnia Gliwice
Poradnia Rybnik

W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań ceny mogą ulec zmianie, o czym pacjent zostanie poinformowany.