Stanowisko: Optometrysta/refrakcjonista

Miejsce pracy: Rybnik, ul. Powstańców Śl. 3

Forma współpracy: niepełny wymiar czasu pracy z  możliwością zwiększenia.

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie pomiarów i parametrów układu wzrokowego w zakresie niezbędnym dla potrzeb korekcji optycznej za pomocą testów, urządzeń i przyrządów przeznaczonych do badania.
 • Wykonywanie i diagnozowanie wad układu wzrokowego za pomocą programów komputerowych, urządzeń i środków pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonywania pomiarów i oceny ich wyników.
 • Dobór i przepisywanie soczewek okularowych i kontaktowych, opraw okularowych i innych pomocy optycznych.
 • Dbanie o wyposażenie i zaopatrzenie w zakresie przepisywanych pomocy optycznych.
 • Prowadzenie rejestru dokumentacji zdrowotnej pacjentów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.
 • Udzielanie zainteresowanym wyczerpujących informacji o rodzajach świadczeń realizowane w PRYZMAT Okulistyce.
 • Zapewnienie sprawnego przepływu informacji i dokumentacji.
 • Dbałość o powierzony sprzęt i pozytywny wizerunek firmy.
 • Staranność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Dbałość o porządek i zabezpieczenie stanowiska pracy, w szczególności dokumentów przed dostępem do nich przez osoby trzecie.
 • Ścisła współpraca z lekarzami, pielęgniarkami oraz pozostałymi pracownikami Firmy.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Uprawnień do wykonywania ww. zawodu.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane.
 • Biegłej obsługi urządzeń do wykonywania pomiarów i parametrów układu wzroku.
 • Umiejętności budowania pozytywnych relacji zarówno z personelem jak i pacjentem, silnego nastawienia na wysoką jakość obsługi.
 • Samodzielności, odpowiedzialności, dobrej organizacji pracy własnej jak i współdziałania w zespole.
 • Wysokiej kultury osobistej.
 • Chęci rozwoju i podnoszenia własnych kwalifikacji.

 

Mamy do zaoferowania:

 • Ambitną, interesującą pracę w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość rozwoju całego działu optometrii Firmy.
 • Pracę na nowoczesnym sprzęcie medycznym.
 • Przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjnym prosimy przesyłać na adres biuro@pryzmat-okulistyka.pl,  w tytule wiadomości wpisując OPTOMETRYSTA/REFRAKCJONISTA.

CV winno być opatrzone poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pryzmat Sp. z o.o. w Gliwicach moich danych osobowych w celu oceny moich kwalifikacji, oceny zdolności i umiejętności oraz wyboru i zatrudnienia w związku z:

◊ rekrutacją na stanowisko optometrysta/refrakcjonista,

◊ przyszłymi rekrutacjami w okresie jednego roku od dnia wyrażenia zgody,

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie adresu e-mail w celach związanych z rekrutacją na stanowisko optometrysta/refrakcjonista,  przyszłymi rekrutacjami oraz dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie życiorysie (CV), liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku umieszczonego w CV i/lub na zdjęciu, na potrzeby:

◊  rekrutacji na stanowisko optometrysta/refrakcjonista,

◊  przyszłych rekrutacji w okresie jednego roku od dnia wyrażenia zgody.

Należy zakreślić wybrany kwadrat. Wyrażenie zgód jest dobrowolne.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z klauzą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem: http://pryzmat-okulistyka.pl/klauzula-informacyjna/