pryzmat lekarze markowska - Dr n. med. Joanna Markowska

Dr n. med. Joanna Markowska

SPECJALISTA CHORÓB OCZU

W 1984 roku ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim ŚlAM w Katowicach.
W 1987 roku uzyskała I stopień a w 1993 roku II stopień specjalizacji z okulistyki.
W 2000 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych.
Ukończyła kursy doskonalące z angiografii, tomografii i laseroterapii schorzeń narządu wzroku.
Od 1994 roku pracuje w Poradni Okulistycznej dla Chorych na Cukrzycę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
Od 2009 roku współpracuje z NZOZ Pryzmat-Okulistyka w Gliwicach w Pracowni Angiografii Fluoresceinowej.