Żółta plamka – jak wygląda leczenie?

Zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem (AMD) jest główną przyczyną prowadzącą do ślepoty u osób starszych. Zaczyna pojawiać się u osób po 50 roku życia, a częstotliwość jego występowania wzrasta z wiekiem, jednak problemy ze wzrokiem mogą często dotyczyć osób jeszcze czynnych zawodowo. Częstość występowania AMD w populacji 50-60 lat to 1.5-4%, po 75 roku życia dotyczy 30% a po 80 roku aż 40% populacji. Szacuje się, że w Polsce na ADM choruje 1.5 mln osób (co w skali województwa śląskiego może dawać 175 000 osób dotkniętych przez tę chorobę).

2 postacie choroby

AMD może występować w dwóch postaciach:

  1. Początkowo w postaci suchej, przebiegającej zwykle w sposób powolny. Polega ona na kumulacji złogów podsiatkówkowych, tzw. druzów, doprowadzających do uszkodzenia siatkówki. Dotyczy początkowo jednego oka, ale z czasem pojawia się również i w drugim (po roku u 5-15%, po 5 latach u 42% osób).
  2. Postać sucha przekształca się w formę bardziej agresywną, wysiękową, u około 15-20% osób. W tej postaci dochodzi do rozwoju nieprawidłowych naczyń w siatkówce i pod siatkówką – w błonie naczyniowej. Naczynia te doprowadzają do szybkiego pogarszania widzenia z powodu gromadzenia się płynu w siatkówce i z powodu powstawania wtórnych krwotoków.

Żółta plamka leczenie

Do tej pory jedyny sposób postępowania w przypadku suchej postaci AMD to było stosowanie suplementów diety, które dają szansę na spowolnienie postępu choroby. Nową nadzieję stanowi terapia laserem nanopulsowym, gdzie wykonanie co kilka miesięcy zabiegu laserowego na siatkówce z suchą postacią AMD, powoduje cofnięcie objawów i zmniejszenie ryzyka przejścia AMD w postać wysiękową. Przy prawidłowej kwalifikacji do zabiegu, ryzyko to może zmniejszać się aż czterokrotnie.

W przypadku postaci wysiękowej AMD istnieje sprawdzona i stosowana metoda postępowania, określana jako terapia anty-VEGF. Jest to seria zastrzyków do wnętrza gałki preparatu, który hamuje rozwój nieprawidłowych naczyń.

Najważniejszy objaw, który może wskazywać na rozwijanie się AMD, to obniżenie ostrości wzroku z szarą, lub ciemną plamą pojawiającą się w centrum pola widzenia. Towarzyszą temu pogłębiające się problemy z czytaniem, rozróżnianiem detali takich jak np. cyfry na zegarku czy też problemy z rozpoznawaniem twarzy. Jeśli do tego dołączy się objaw zniekształcania obrazu, falowania prostych linii – to może wskazywać na rozwój zaawansowanej, wysiękowej postaci AMD. Każdy z tych objawów jest sygnałem, że pacjent wymaga pilnej konsultacji okulistycznej z badaniem OCT plamki siatkówki (OCT – optyczna koherentna tomografia).