Jakie choroby oczu można leczyć laserem?

Rozwój technologii spowodował, że zastosowanie lasera w medycynie jest coraz szersze. Wykorzystywany jest nie tylko w chirurgii, dermatologii czy ginekologii, ale również w okulistyce. Dzięki laserom argonowym, ekscymerowym czy YAG można wykonywać wiele zabiegów, które pozwalają na poprawę wzroku. Jakie choroby oczu mogą być leczone przy pomocy lasera?

Jaskra i zaćma

Możemy wyróżnić wiele chorób oczu, które udaje się wyleczyć dzięki zastosowaniu lasera. Wśród nich należy wymienić jaskrę, która nieleczona przyczynia się nawet do trwałej i głębokiej utraty widzenia. Wykorzystuje się różnego typu lasery do zabiegów przeciwjaskrowych. Zabiegi te, w zależności od wskazań, obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe lub zabezpieczają przed jego wzrostem, co skutkuje to lepszą kontrolą tego schorzenia. Czasem udaje się zmniejszyć liczbę stosowanych kropli przeciwjaskrowych. Procedury laserowe w leczeniu jaskry należą do bezpiecznych ze względu na swoją niewielką inwazyjność.

Kolejnym bardzo częstym wskazaniem, kiedy wykorzystuje się laser w okulistyce, jest zmętnienie tylnej torebki soczewki po operacji zaćmy. Można powiedzieć, że jest to proces fizjologiczny, jaki zachodzi w oku po pewnym czasie od operacji zaćmy i jest to całkowicie normalne. Dotyczy to bardzo dużej liczby pacjentów po tym zabiegu i nie jest to związane z nieprawidłowo wykonanym zabiegiem zaćmy tylko z fizjologią oka. W tym wskazaniu wykorzystywany jest laser YAG, który obrazowo zastępuje nam nóż chirurgiczny. Zabieg polega na wykonaniu otworu w zmętniałej torebce soczewki, która po pewnym czasie od zabiegu usunięcia zaćmy zaczyna przesłaniać pacjentowi widzenie. Po takie procedurze w rzucie osi widzenia nie ma już przeszkód, żeby pacjent znów widział wyraźnie.

Jakie inne choroby można leczyć za pomocą lasera?

Kolejną grupą schorzeń okulistycznych gdzie wykorzystuje się laseroterapię, są schorzenia siatkówki. Zaliczamy do nich przede wszystkim retinopatię cukrzycową, zakrzep żyły środkowej siatkówki czy chorioretinopatię surowiczej. Decyzja o zabiegu musi zostać poprzedzona dokładnymi badaniami siatkówki takimi jak optyczna koherentna tomografia czy angiografia. Sam zabieg trwa maksymalnie kilka minut, jest niebolesny i całkiem komfortowy dla pacjenta.

Inne bardzo częste zastosowanie lasera w okulistyce to laserowa korekcja wad wzroku. Korygujemy tutaj różnego stopnia nadwzroczność, krótkowzroczność oraz astygmatyzm. Tego typu zabiegi polegają kolokwialnie mówiąc na wymodelowania krzywizny rogówki, tak aby ona przejęła funkcję noszonych do tej pory okularów czy soczewek. Wykorzystuje się tutaj lasery ekscymerowe oraz femtosekundowe.