Jak można leczyć jaskrę?

Leczenie jaskry zależne jest od jej typu, dlatego bardzo ważne jest właściwe rozpoznanie tej choroby. W Polsce najczęściej rozpoznawana jest jaskra pierwotnie otwartego kąta. Ponadto istotne jest także to, że leczenie jaskry zależne jest od wieku, a także inaczej wygląda w stadium zaawansowanym, a inaczej u chorych z niewielkim ryzykiem progresji.

Na czym polega leczenie zachowawcze jaskry?

Jaskra to zespół schorzeń, dlatego nie istnieje jedno, skuteczne leczenie. W leczeniu najczęstszego typu, czyli jaskry pierwotnie otwartego kąta, najczęściej stosowane jest leczenie farmakologiczne. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) zaleca się stosowanie przeciwjaskrowego leku pierwszego rzutu. Jeśli preparat obniży ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP), kontynuuje się jego stosowanie w monoterapii. W przypadku, gdy lek jest dobrze tolerowany, ale nie obniża IOP, wdraża się drugi lek. Jeśli stosowanie terapii skojarzonej nie jest efektywne bądź jeśli już pierwszy lek jest źle tolerowany, należy skierować pacjenta na leczenie chirurgiczne lub laserowe.

Kiedy u chorych ze zdiagnozowaną jaskrą konieczny jest zabieg

Operacja jaskry to kolejny etap leczenia, jeśli terapia farmakologiczna okazała się nieskuteczna. W przypadku, gdy leki przeciwjaskrowe nie obniżają ciśnienia wewnątrzgałkowego na tyle, by przeciwdziałać progresji choroby, konieczne jest leczenie zabiegowe.

Zabieg trabekuloplastyki laserowej najczęściej wykonywany jest po nieskutecznym leczeniu farmakologicznym i zwykle z użyciem mniej inwazyjnego lasera SLT. Jednak według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego może zabieg selektywny (SLT) może być stosowany w leczeniu pierwszego rzutu. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju leczenia można skutecznie obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe nawet o 25 proc. Alternatywną metodą obniżającą ciśnienie wewnątrzgałkowe są laserowe zabiegi cyklodestrukcyjne. Jeśli leczenie laserowe jaskry nie jest skuteczne, specjalista może zaproponować leczenie operacyjne – trabekulektomię.

Należy jednak pokreślić, że leczenie jaskry powinno być maksymalnie zindywidualizowane. Dzięki temu terapia jest nie tylko bardziej efektywna, ale również zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.