Czym jest cyklofotokoagulacja laserem diodowym?

Cyklfotokoagulacja to jeden z ważniejszych zabiegów wykonywanych przy jaskrze. Przeprowadzany jest przy użyciu niezwykle precyzyjnej wiązki światła i polega na częściowym obniżeniu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Ta operacja wykonywana jest, jeśli leczenie farmakologiczne i leczenie laserowe nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Czym jest jaskra?

Jaskra to poważne schorzenie narządu wzroku polegające na uszkodzeniu nerwu wzrokowego, a postępowanie choroby objawia się znacznym pogorszeniem widzenia. Na początku chorzy nie odczuwają wielkich zmian, co niestety może doprowadzić do całkowitej utraty wzroku. W większości przypadków jaskra jest chorobą dziedziczną. Występuje najczęściej u osób, które borykają się z podwyższonym ciśnieniem tętniczym, cukrzycą, migrenami czy złym krążeniem krwi. Może również pojawić się u ludzi leczonych za pomocą sterydów. W związku z tym, że choroba obejmuje głównie duże wahania ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, jej leczenie polega przede wszystkim na jego obniżeniu. Dzięki temu można zatrzymać postępujące zmiany w ostrości wzroku i polu widzenia.

Przygotowanie i przebieg zabiegu CPC?

Po wywiadzie lekarskim oraz odpowiednich analizach (np. badaniu dna oka ), lekarz podejmuje decyzję o operacji. Przed zabiegiem CPC wykonuje się zastrzyk znieczulający i podaje specjalne krople. W trakcie operacji na twardówkę kierowany jest laser. Promień musi dotrzeć do ciała rzęskowego, które odpowiada za produkcję cieczy wodnistej. W ten sposób następuje niszczenie wspomnianego już ciała rzęskowego. Operacja tego typu przeznaczona jest głównie dla osób, u których inna forma leczenia nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego jest niezwykle ważne dla zahamowania postępu choroby. Cyklfotokoagulację stosuje się również w przypadku jaskry wtórnej.

Powikłania po operacji

Sam zabieg po zaaplikowaniu znieczulenia nie jest bardzo bolesny. 24 godziny po operacji mogą pojawić się uciążliwe dolegliwości bólowe, które z czasem przechodzą. Niekiedy występują także stany zapalne błony naczyniowej. Do innych powikłań zaliczają się: przejściowe pogorszenie ostrości widzenia oraz podwyższenie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, a także niewielkie krwawienie. Mimo problemów pojawiających się po operacji, zabieg CPC jest skuteczny i pozwala zatrzymać postępowanie choroby. Oczywiście przed wykonaniem zabiegu niezwykle ważną rolę odgrywa odpowiednia diagnoza.