Co to jest jaskra?

Wzrok to jeden z najważniejszych zmysłów, dlatego też należy otoczyć go szczególną troską. Niestety niekiedy zdarza się, że choroby oczu odbierają nam radość życia i powodują duży dyskomfort. Niektóre z nich są łatwe do opanowania, inne zaś należą do poważnych schorzeń okulistycznych, w których o ostatecznych efektach decyduje jak najwcześniejsza diagnoza. Do chorób tego typu z pewnością należy jaskra. Dowiedz się, na czym ona polega.

Zaburzenia w funkcjonowaniu nerwu wzrokowego

O jaskrze mówimy wtedy, kiedy następuje stopniowe uszkodzenie nerwów wzrokowych, co w efekcie może doprowadzić nawet do ślepoty. Najczęściej w przebiegu choroby ma miejsce zaburzenie odpływu cieczy wodnistej z oka, a to z kolei powoduje wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Efektem tego jest postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego, a dokładnie komórek zwojowych siatkówki. Uszkodzenie to jest najczęściej postępujące i nieodwracalne. Pacjent odczuwa to jako stopniowe pogarszanie się pola widzenia poprzez jego zawężenie, w efekcie może prowadzić do całkowitej utraty wzroku. Niestety, w większości przypadków choroby, uszkodzenie nerwu wzrokowego przez długi czas jest bezobjawowe. Dlatego też pacjenci zgłaszają się do lekarza już w zaawansowanym stadium choroby, kiedy znacznie trudniej o skuteczne leczenie.

Czy można wyleczyć jaskrę?

Jaskra jest chorobą nieuleczalną, jednak wczesna diagnostyka może znacząco spowolnić lub nawet zatrzymać jej rozwój. Jako że są różne podtypy schorzenia, istnieją różne podejścia do tego problemu. W leczeniu najczęstszego typu, czyli jaskry pierwotnie otwartego kąta, najczęściej stosowane jest leczenie farmakologiczne, mające na celu obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Jeśli stosowanie tej terapii nie jest efektywne bądź jeśli lek jest źle tolerowany przez pacjenta, należy wdrożyć leczenie operacyjne. Obecnie wykonuje się wiele różnych zabiegów przeciwjaskrowych – od nieinwazyjnych (trabekuloplastyka laserowa), przez minimalnie inwazyjne (minimalnie inwazyjna chirurgia jaskry), po bardziej zaawansowane zabiegi (zabiegi przetokowe lub cyklodestrukcyjne).