Co o AMD wiedzieć wypada

W krajach wysoko rozwiniętych to najczęstsza przyczyna nieodwracalnej ślepoty u osób po 50. roku życia. W Polsce na AMD cierpi około 2 miliony osób. Schorzenie polega na uszkodzeniu centralnej części siatkówki odpowiedzialnej za ostre widzenie.

Do wczesnych objawów należy pojawienie się w centrum pola widzenia ciemnej plamy lub rozmycie, zniekształcenie widzianego obrazu, także krzywienie się linii prostych. Są dwie postacie kliniczne tej dolegliwości: sucha i mokra. U większości chorych występuje postać pierwsza. Do najistotniejszych czynników ją wywołujących należy odkładanie się w siatkówce niepożądanych złogów oraz zanik niektórych warstw siatkówki. Forma mokra dotyczy 20 proc. chorych. Tutaj zazwyczaj szybciej dochodzi do poważnego uszkodzenia wzroku. Tworzą się nowe, nieprawidłowe naczynia krwionośne, które wrastają pod siatkówkę, powodując gromadzenie się w niej płynu, a pękając, doprowadzają do wylewów podsiatkówkowych.

amd - Co o AMD wiedzieć wypada

O ile w postaci suchej zalecić można jedynie pobieranie odpowiednich suplementów diety, o tyle w mokrej – zastosować skuteczne leczenie. Polega ono na podaniu do oka serii zastrzyków jednego z preparatów hamujących powstawanie nieprawidłowych naczyń krwionośnych. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia takiego leczenia jest przede wszystkim rozpoznanie choroby i wykonanie odpowiednich badań specjalistycznych – należą do nich optyczna tomografia siatkówki i angiografia fluoresceinowa. Najważniejsza jest profilaktyka, bo wykryć można już bardzo wczesne zmiany. Tak więc każdy po przekroczeniu 50. roku życia powinien przynajmniej raz w roku wykonać pełne badanie okulistyczne. Prócz tego trzeba umiarkowanie korzystać z kąpieli słonecznych i solarium, stosować dietę bogatą w luteinę, zeaksantynę, odpowiednie antyoksydanty i mikroelementy.

Pełną diagnostykę i leczenie wysiękowej postaci AMD można przeprowadzić w NZOZ PRYZMAT!

Dr n. med. Marek Rzendkowski
Specjalista chorób oczu