pexels photo 326536 480x240 - Iniekcje doszklistkowe Eylea – jedna z metod leczenia AMD

Temat zwy­rod­nie­nia plamki żół­tej był już wielokrotnie przez nas poruszany. We wcze­śniej­szych arty­kułach nie tylko opi­sy­wa­li­śmy czym jest AMD ale także przedstawialiśmy sposoby leczenia oraz profilaktyki, na przykład poprzez odpowiednią dietę. Zadzwoń i umów się na konsultację W dzi­siej­szym arty­kule ponow­nie przyj­rzymy się AMD a dokładniej temu, jak wygląda leczenie postaci wysiękowej. Jeśli więc chcesz dowie­dzieć…

Skip to content