Stanowisko: Rejestratorka medyczna

Miejsce pracy: Gliwice, ul. Tarnogórska 70/1

Forma współpracy: pół etatu z późniejszą możliwością zwiększenia do pełnego etatu, umowa o pracę.

Zakres obowiązków:

 • Przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, rejestrowanie i wyznaczanie terminów wizyt i badań, w zależności od potrzeb pacjenta i wskazań lekarskich.
 • Prowadzenie rejestru dokumentacji zdrowotnej pacjentów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.
 • Udzielanie zainteresowanym wyczerpujących informacji o rodzajach, terminach i odpłatności za świadczenia realizowane w PRYZMAT Okulistyka.
 • Gromadzenie, porządkowanie i przechowywanie obowiązującej dokumentacji.
 • Obsługa kasy fiskalnej i urządzeń biurowych.
 • Zapewnienie sprawnego przepływu informacji i dokumentacji.
 • Czuwanie nad stanem wyposażenia gabinetów w druki i pozostałe materiały biurowe.
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na druki i materiały biurowe do Biura Obsługi PRYZMAT.
 • Dbałość o pozytywny wizerunek firmy.
 • Staranność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Dbałość o porządek i zabezpieczenie stanowiska pracy, w szczególności dokumentów przed dostępem do nich przez osoby trzecie.
 • Ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami oraz lekarzami, pielęgniarkami, optometrystami oraz Biurem Obsługi PRYZMAT.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia minimum średniego.
 • Biegłej obsługi komputera oraz MS OFFICE a także pozostałych urządzeń biurowych.
 • Umiejętności budowania pozytywnych relacji zarówno z personelem jak i pacjentem, silnego nastawienia na wysoką jakość obsługi.
 • Samodzielności, odpowiedzialności, dobrej organizacji pracy własnej jak i współdziałania w zespole.
 • Umiejętności rozwiązywania problemów i reagowania w trudnych sytuacjach.
 • Wysokiej kultury osobistej.
 • Chęci rozwoju i podnoszenia własnych kwalifikacji

Mamy do zaoferowania:

 • ambitną, interesującą i stabilną  pracę w rozwijającej się firmie, w prestiżowej branży medycznej.
 • Umowę o pracę.
 • Praca w systemie zmianowym.
 • Przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

 Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjnym prosimy przesyłać na adres biuro@pryzmat-okulistyka.pl,  w tytule wiadomości wpisując REJESTRATORKA MEDYCZNA.  

 CV winno być opatrzone poniższą klauzulą:

 „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pryzmat Sp. z o.o. w Gliwicach moich danych osobowych w celu oceny moich kwalifikacji, oceny zdolności i umiejętności oraz wyboru i zatrudnienia w związku z:

rekrutacją na stanowisko rejestratorki medycznej,

przyszłymi rekrutacjami w okresie jednego roku od dnia wyrażenia zgody,

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie adresu e-mail w celach związanych z rekrutacją na stanowisko rejestratorki / przyszłymi rekrutacjami oraz dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie życiorysie (CV), liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku umieszczonego w CV i/lub na zdjęciu, na potrzeby:

 rekrutacji na stanowisko rejestratorki medycznej,

  przyszłych rekrutacji w okresie jednego roku od dnia wyrażenia zgody.

 

Należy zakreślić wybrany kwadrat. Wyrażenie zgód jest dobrowolne.

 Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 Prosimy o zapoznanie się z klauzą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem: http://pryzmat-okulistyka.pl/klauzula-informacyjna/