MGL0822 - Dr n. med. Marek Rzendkowski

Dr n. med. Marek Rzendkowski

SPECJALISTA CHORÓB OCZU

Ukończył studia na katowickim wydziale lekarskim Śląskiej A.M. w 1987 r., a następnie pracował w Klinice Okulistyki w Katowicach. Pierwszy stopień specjalizacji z okulistyki uzyskał w 1992 roku, a drugi stopień w 1995 r. W 1997 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a tematyką rozprawy doktorskiej była: „Przydatność badań biomorfometrycznych tarczy nerwu wzrokowego i perymetrii w monitorowaniu leczenia jaskry prostej”. W latach 2000 – 2005 był ordynatorem Oddziału Okulistycznego Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach.
Od 1 stycznia 2006 r. do 2007 r. – Ordynator oddziału Prywatnego Szpitala Okulistycznego „Weiss Klinik”.

Bierze aktywny udział w Kongresach i Konferencjach, regularnie przedstawiając swoje prace. Specjalizuje się w operacjach zaćmy, operacjach witreo-retinalnych, w diagnostyce i leczeniu jaskry, w diagnostyce OCT, angiografii fluoresceinowej i laseroterapii. Już kilkanaście razy prowadził ogólnopolskie kursy diagnostyki OCT organizowane przez firmę Optopol.

Jest współautorem 18 prac opublikowanych w czasopismach naukowych: Klinika Oczna, Nowa Medycyna, Okulistyka, International Ophthalmology, Ophthalmic Measurements and Optometry, Journal Of Ophthalmology, Studia Informatica i BioMedical Engeneering Online.

Dr Rzendkowski przeprowadza szeroki zakres operacji i zabiegów z zakresu leczenia chorób oczu. Specjalizuje się w operacjach zaćmy: wykonuje zabiegi usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem jednoczęściowej soczewki sferycznej, asferycznej lub torycznej, w operacjach zaćmy wykorzystuje również soczewki z filtrem światła niebieskiego, soczewki wieloogniskowe Mplus i Mplus Toric. Przeprowadza operacje witreoretinalne, w tym witrektomie z endotamponadą gazem lub olejem silikonowym. Przeprowadza także badania diagnostyczne w kierunku jaskry z badaniem OCT (ocena włókien nerwowych i tarczy nerwu wzrokowego, ocena grubości warstwy komórek zwojowych w plamce), diagnostykę OCT w chorobach siatkówki, angiografię fluoresceinową oraz terapię anty-VEGF. Dodatkowo zajmuje się laseroterapią schorzeń siatkówki laserem 577 nm i laserem mikropulsowym (w retinopatii cukrzycowej, w stanach po zakrzepie żyły centralnej siatkówki, w centralnej surowiczej chorioretinopatii). Wykonuje zabiegi laserowe u pacjentów z jaskrą – selektywną trabekuloplastykę SLT i iridotomię laserową.

Dr n. med.Marek Rzendkowski razem z cenionym w dziedzinie Okulistyki Specjalistą dr n. med. Sławomirem Bolkiem założyli w 2007 roku Poradnię Okulistyczną PRYZMAT. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Pacjentów w 2012 roku powstała Mikrochirurgia Okulistyczna w Gliwicach, gdzie wykonywanych jest większość zabiegów i operacji okulistycznych, a w 2016 roku powstała filia Poradni w Rybniku.