MGL0781 - Dr Katarzyna Rycaj

Dr Katarzyna Rycaj

SPECJALISTA CHORÓB OCZU

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (1995). Specjalista okulista. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Okulistyki Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej oraz na Oddziale Okulistyki Dziecięcej Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie. Zajmuje się okulistyką dzieci i dorosłych. Specjalizuje się w diagnostyce retinopatii wcześniaczej oraz leczeniu niedowidzenia i choroby zezowej u dzieci we wszystkich przedziałach wiekowych. W zakresie okulistyki dorosłych zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka. Regularnie uczestniczy w kursach i sympozjach okulistycznych podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.