MGL0765 - Dr n. med. Karolina Żaczek Zakrzewska

Dr n. med. Karolina Żaczek Zakrzewska

SPECJALISTA CHORÓB OCZU

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w 2003 roku. W latach 2005-2011 pracowała na Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Uzyskała specjalizację II stopnia z zakresu okulistyki w 2011 roku.
W 2011 roku ukończyła prestiżowy dwutygodniowy kurs chirurgii witreoretinalnej w Bremen (Niemcy).
W roku 2013 obroniła pracę doktorską w dziedzinie okulistyki.
W latach 2012 – 2016 uczestniczyła w kursach z zakresu doboru twardych gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych.
Jest członkiem EVRS – European VitreoRetinal Society, aktywnie uczestniczy w zjazdach i szkoleniach w kraju i zagranicą.
Od 2015 roku współpracuje z NZOZ PRYZMAT w Gliwicach. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaćmy, jaskry, chorób siatkówki, schorzeń powierzchni oka, leczeniu wysiękowej postaci AMD oraz retinopatii cukrzycowej, a także w doborze twardych soczewek kontaktowych.