1 - Dr Agnieszka Papierniak

Dr Agnieszka Papierniak

SPECJALISTA CHORÓB OCZU

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej Wydział Lekarski w Katowicach rocznik 1996-2002. Uzyskała specjalizację II stopnia z zakresu okulistyki w 2010 r.
W latach 2003-2004 pracowała w Katedrze i Klinice Okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, kierowanej przez Prof. dr hab. n. med. Wandę Romaniuk a od 2004 do 2012 w Katedrze i Klinice Okulistyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Katowicach, kierowanej przez Prof. dr hab. n. med. Ariadnę Gierek-Łapińską. Pracowała na oddziale zajmującym się diagnostyką i leczeniem schorzeń siatkówki i ciała szklistego oraz w pracowni diagnostyki i leczenia schorzeń powierzchni oka i chirurgii refrakcyjnej. Uczestniczy aktywnie w zjazdach i szkoleniach w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Specjalizuje się w diagnostyce zaćmy, jaskry, chorób siatkówki, leczenia AMD – doszklistkowej podaży anty-VEGF, laseroterapii jaskry ( SLT i IRT) oraz wykonuje zabiegi na powiekach