Temat zwy­rod­nie­nia plamki żół­tej był już wielokrotnie przez nas poruszany. We wcze­śniej­szych arty­kułach nie tylko…

W krajach wysoko rozwiniętych to najczęstsza przyczyna nieodwracalnej ślepoty u osób po 50. roku życia….

W celu utrzymania zdrowia oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych i przewlekłych konieczna jest dbałość…