„KODILESS  2016 (KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I LECZENIE SCHORZEŃ SIATKÓWKI 2016) Wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej opieki okulistycznej, opartej na najnowszych technologiach, dedykowanego głównie pacjentom z powikłaniami ocznymi cukrzycy.”

Nazwa Beneficjenta: PRYZMAT Sp. z o.o.

Tytuł projektu:

KODILESS 2016 (KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I LECZENIE SCHORZEŃ SIATKÓWKI 2016)

Wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej opieki okulistycznej, opartej na najnowszych technologiach, dedykowanego głównie pacjentom z powikłaniami ocznymi cukrzycy. Nr wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-0073/16-002

Cele projektu:

 • Rozwój Wnioskodawcy poprzez wdrożenie i komercjalizację na rynek krajowy nowych dla firmy (8) i rynku (6) innowacyjnych usług
 • Usprawnienie diagnostyki chorób oczu polegające na wprowadzeniu 1 innowacji procesowej dzięki unowocześnieniu istniejącego sprzętu medycznego i rozszerzeniu jego możliwości, który pozwoli na wprowadzenie zasadniczych, innowacyjnych zmian sposobu świadczenia usług, tj. wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej opieki okulistycznej, dedykowanego głównie pacjentom z powikłaniami ocznymi cukrzycy opartego na najnowszych technologiach
 • poprawa BHP
 • Zwiększenie niezawodności pracy dzięki rozwiązaniom TIK
 • Zwiększenie konkurencyjności poprzez wejście na nowy rynek zbytu (klientów z cukrzycą i możliwość leczenia powikłań narządu wzroku u pacjentów z cukrzycą na obszarze Polski leczonych nowymi metodami).

Planowane efekty:

Nowymi innowacyjnymi usługami będą:

 • witrektomia 27 G
 • witrektomia 27 G z zastosowaniem lasera
 • angioSSOCT
 • SSOCT błony naczyniowej
 • laser siatkówki z zastosowaniem mikropulsów
 • laser siatkówki z funkcją wieloogniskową

Dodatkowo:

 • angiografia indocyjaninowa
 • autofluorescencja

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 562 359,60 zł

 

Zapytanie ofertowe – Aparat do witrektomii i fakoemulsyfikacji 05.10.2018
„KODILESS 2016 (KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I LECZENIE SCHORZEŃ SIATKÓWKI 2016) Wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej opieki okulistycznej, opartej na najnowszych technologiach, dedykowanego głównie pacjentom z powikłaniami ocznymi cukrzycy.”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe – Aparat do witrektomii i fakoemulsyfikacji 05.10.2018
„KODILESS 2016 (KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I LECZENIE SCHORZEŃ SIATKÓWKI 2016) Wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej opieki okulistycznej, opartej na najnowszych technologiach, dedykowanego głównie pacjentom z powikłaniami ocznymi cukrzycy.”

Załącznik 1. Składy jałowych, jednorazowych, zbiórczo zapakowanych zestawów materiałów i akcesoriów do wykonania zabiegu usunięcia zaćmy i witrektomii

Wzór umowy fakowitrektom CVS

Informacja o publikacji wzoru umowy

Fakowitrektom CVS odp 2018.10.22 na pytania z 2018.10.12 do zapytanie wzór 2018.10.05

Fakowitrektom CVS odp 2018.10.22 na pytania z 2018.10.12 do zapytanie wzór 2018.10.05-1

Fakowitrektom CVS odpowiedź wzór 2018.10.05 kor 2018.10.22

Fakowitrektom CVS umowa wzór kor 2018.10.22

Fakowitrektom CVS zapytanie wzór 2018.10.05 kor 2018.10.22

Załacznik 1. Zestawienie 2-letnich jednostkowych kosztów eksploatacyjnych (Składy jałowych zestawów materiałowych do zaćmy i witrektomii 2018.10.22)-3

Załącznik 2. Fakowitrektom CVS protokol odbioru wzór 2018.10.22

Fakowitrektom CVS odp 2018.11.09 na pytania z 2018.11.08 do zapytanie wzór 2018.10.05

Fakowitrektom CVS – informacja o wyniku postępowania